Navodila za oddajo bioloških vzorcev

Navodilo preiskovancem za oddajo blata
Pred oddajo: > Pred oddajo blata preiskovanci oddajo napotnice in zdravstveno...
Navodilo preiskovancem pred izvedbo anal. okultne krvi v blatu
Za pravilno vrednotenje laboratorijskih analiz je potrebno odvzeti blato pod posebnimi...
Navodilo preiskovancem za oddajo urina
Za pravilno vrednotenje laboratorijskih analiz je potrebno oddati urin pod posebnimi pogoji:...
Navodilo preiskovancem za odvzem krvi
Pred odvzemom krvi: >  Dan pred odvzemom krvi preiskovanec naj ne izvaja...