Predstavitev

Zgodovina Diagnostičnega centra Šentjur sega v leto 1994, ko smo delovali  najprej kot zasebna, splošna in specialistična ambulanta. Leta 2005 pa smo se statusno pravno spremenili v družbo z omejeno odgovornostjo.
 
Imamo koncesionarsko dejavnost splošne medicine in medicine dela, prometa in športa. Pri nas je trenutno 8 stalno zaposlenih, sicer pa je pod okriljem Diagnostičnega Centra Šentjur stalno zaposlenih 17 ljudi v različnih ambulantah, lekarni, optiki, fizioterapiji,…
 
Poleg zgoraj naštetega pa se ukvarjamo tudi z laboratorijsko, ultrazvočno diagnostiko, športno in prometno medicino ter diagnostiko na področju motenj spanja.
 
Splošna ambulanta, ki pogodbeno sodeluje v okviru ZZZS ima pod svojim okriljem vpisanih približno 2000 pacientov. Ambulanta medicine dela, prometa in športa prav tako sodeluje s približno 2000 poslovnimi subjekti, številka se iz leta v leto povečuje.
 
Med večje kupce prištevamo: ENGROTUŠ, TELEKOM SLOVENIJE, NOVEM CAR, TAJFUN, VITLI KRPAN in OSNOVNE ŠOLE ter VARSTVENO VZGOJNE ZAVODE na širšem območju občine Šentjur in Šmarja pri jelšah.
 
V Diagnostičnem centru Šentjur postavljamo v ospredje skrb za človeka najsi bo povezan z nami kot: pacient, kupec, dobavitelj, sodelavec…, kar sovpada z našim poslanstvom.