Kaj potrebujem ob obisku?

Za obisk ambulante družinske medicine potrebujete samo kartico zdravstvenega zavarovanja.

Za medicino dela, prometa in športa pa:

> za pregled za delo (predhodni in obdobni pregled); izpolnjeno napotnico s strani delodajalca: 
 
     > obrazec 8.204 ali
     > obrazec 8.205 in
     > pripomočki za vid (očala ali kontaktne leče)
     > preiskovance prosimo, da so na dan pregleda tešči

     (s klikom na obrazec se vam odpre PDF dokument, ki ga lahko natisnete in izpolnite).


Za zdravniški pregled bodite tešči. Ob torkih, ko ambulanta obratuje popoldan, pa zaužijte čim manj sladke in mastne hrane, vsaj dve uri pred pregledom.

 
> ob pregledu potrebujete:
 
    > kartico zdravstvenega zavarovanja
    > očala ali kontaktne leče v kolikor jih uporabljate
    > izvide od specialističnih pregledov, ki bi lahko vplivali na oceno delovne zmožnosti
    > odločbo ZPIZ-a, če ste invalid II. ali III. kategorije
    > cepilno knjižico v kolikor jo imate
    > zdravstveni karton ali izpisek iz njega
    > napotnico za zdravniški pregled (ki vam jo izda delodajalec).


> za pregled za vozniško dovoljenje (prva skupina, druga skupina in starostniki):

     > kartico zdravstvenega zavarovanja
     > veljaven osebni dokument
     > pripomočki za vid (očala ali kontaktne leče)
     > kandidate oz. voznike druge skupine prosimo, da so na dan pregleda tešči